Olivér

Hídlap

Kedvezményes diákbérlet a helyi járatokra

Kedvezményes diákbérleteket válthatnak az esztergomi oktatási intézmények tanulói: a képviselők által elfogadottak szerint „helyi közlekedési támogatásban részesül az a tanuló, aki esztergomi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy esztergomi általános — vagy középiskola nappali tagozatos tanulója, és tanulói jogviszonya tárgyév szeptember 01. napján fennáll szociális rászorultságtól függetlenül.

A támogatás mértékéről Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegfüggvényében dönt”.

A kedvezményes bérletek díjszabásának kidolgozását a 2018/2019-es tanév megkezdését megelőzően elvégzik.

A testület több, ingatlanokkal és közterületekkel kapcsolatos napirendet tárgyalt és fogadott el, többek között döntöttek arról, hogy a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel ingyenes területhasználati megállapodást hosszabbít 2018. december 31-ig szóló határozott időre a Terézia úton található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra. A KNYKK Zrt. az ingyenes területhasználatért cserébe vállalja, hogy Esztergom közigazgatási területén négy buszmegállót saját költségén felújít.

Városháza