Sára, Márió

Hídlap

Kedvezményes diákbérlet a helyi járatokra

Kedvezményes diákbérleteket válthatnak az esztergomi oktatási intézmények tanulói: a képviselők által elfogadottak szerint „helyi közlekedési támogatásban részesül az a tanuló, aki esztergomi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy esztergomi általános — vagy középiskola nappali tagozatos tanulója, és tanulói jogviszonya tárgyév szeptember 01. napján fennáll szociális rászorultságtól függetlenül.

A támogatás mértékéről Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegfüggvényében dönt”.

A kedvezményes bérletek díjszabásának kidolgozását a 2018/2019-es tanév megkezdését megelőzően elvégzik.

A testület több, ingatlanokkal és közterületekkel kapcsolatos napirendet tárgyalt és fogadott el, többek között döntöttek arról, hogy a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel ingyenes területhasználati megállapodást hosszabbít 2018. december 31-ig szóló határozott időre a Terézia úton található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra. A KNYKK Zrt. az ingyenes területhasználatért cserébe vállalja, hogy Esztergom közigazgatási területén négy buszmegállót saját költségén felújít.

Városháza

  • Környezettudatos diákok kapnak elismerést

    Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan, immár ötödik éve, 2019-ben is pályázatot hirdet a Horváth Piroska Díj a Környezettudatos Fiatalokért emlékplakett elnyerésére.

    Hídlap
  • Zátonyra futott egy hajó Helembánál

    Zátonyra futott egy hajó a 1709.5 fkm-nél, a Helemba-sziget alatt. Információink szerint a hajón nem keletkezett lék és nem szivárog belőle semmi. Jelenleg mentésre vár.

    Hídlap