Átadták a Horváth Piroska-díjat

A környezettudatos fiatalok munkáját ismerik el minden évben Esztergomban. A Horváth Piroska-díjat kedden, harmadik alkalommal adták át Esztergomban, a Duna Múzeumban.

A környezettudatos fiatalok munkáját ismerik el minden évben Esztergomban. A Horváth Piroska-díjat kedden, harmadik alkalommal adták át Esztergomban, a Duna Múzeumban.

Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 3 éve úgy határozott, hogy elhunyt alapító tagja emlékére egy díjat alapít, amely a fiatalok körében a környezettudatos magatartást, életmódot szeretné elismerni, népszerűsíteni. A díj névadója életében pedagógusként és magánemberként ezt a szellemiséget terjesztette, szolgálta önzetlenül, környezetének példát mutatva.

Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület első 15 évében hagyományteremtő jelleggel nyilvános rendezvényeket, akciókat szervezett az úgynevezett környezetvédelmi jeles napokon (pl. Föld napja, Víz Világnapja, madarak és fák napja, világtakarítási nap, környezetvédelmi világnap).
A Horváth Piroska Díj a Környezettudatos Fiatalokért díjátadása az egyesület környezetvédelmi világnapi rendezvénye, mely világnap június 5-ére esik.

Az egyesület környezetvédelmi világnapi akcióként 3 éve úgy határozott, hogy elhunyt alapító tagja emlékére egy díjat alapít, azaz Horváth Piroskáról elnevezett ifjúsági díjat adjon át – a véletlen körülmény, vagy lehet, hogy nem is véletlen, hanem sorsszerű az, hogy Horváth Piroska születésnapja is június 5-re esik, éppen a Környezetvédelmi Világnapra.

A díjat az egyesület 2015-ben alapította, idén 2017. 06. 06-án harmadik alkalommal került átadásra, a hagyományoknak megfelelően a Duna Múzeumban.

Díjátadás

2017-ben örömmel tapasztaltuk a pályázatok növekvő számát és azok magas színvonalát.

Mindegyik méltó a Horváth Piroska díjhoz. 2017-ben négy fiatal környezet- és természetvédelmi munkáját ismertük meg. Idén Krempf István 11-ik osztályos tanuló kapta a díjat, aki 2005 óta aktív madarász. Részt vesz térségünk madárvonulás kutatásában, de táboroztatással, környezeti neveléssel is foglalkozik. Aktív önkéntese a Hortobágyi Madárparknak, madárkórháznak. Ragadozómadár-védelmi programok közreműködője is egyben. Madarász tevékenységét a DOKI – Eötvös József Általános Iskola tanulójaként kezdte, jelenleg Piliscsabán a dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolában folytatja tanulmányait.

Fritz Petra az esztergomi Árpádházi Gimnázium tanulója helyi mikroklíma kutatásáért, Maradi Ádám a József Attila Általános iskola tanulója denevéres megfigyeléseiért, valamint Hevesi Ádám a Dorogi Petőfi Általános Iskola tanulója aktív, sokoldalú, diáktársait bevonó környezetvédelmi tevékenységéért Emléklapot, valamint egyéb környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos jutalmat kaptak. Felkészítő tanáraik Emléklapot, valamint könyvjutalmat kaptak.

Gratulálunk a díjazottaknak! További környezetvédelmi tevékenységükhöz sok sikert és kitartást kívánunk!

Szendi Gábor a díj alapítója, Hollóné Soproni Julianna, a díj kuratóriumának tagja, Horváth Zoltán, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület elnöke

A díj névadójáról, Horváth Piroska személyiségéről, életéről

Horváth Piroska nem volt országos személyiség, nem törekedett elismertségre, hírnévre. Ahol lehetősége volt, helyben tette a dolgát, segített ahol tudott. Példáját azért is követendőnek tartjuk, mert mutatja, hogy nem csak a verseny, a hírnév jelent értéket, hanem a rendszeres, másokat szolgáló hétköznapi tettek is.

A környezetvédő mozgalmak egyik legfontosabb jelszavát: “Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” – Horváth Piroska cselekedeteivel, életmódjával tökéletesen megvalósította.

Horváth Piroska az az elsők egyike volt, aki térségünkben környezeti neveléssel foglalkozott.

A szegedi egyetemen szerzett 1968-ban földrajz-biológia szakos középiskolai tanári diplomát. Egy évet a tokod-altárói általános iskolában tanított, majd 1982-ig a dorogi gimnázium tanára volt.
Kiváló szakmai felkészültsége, lendületes óravezetései, változatos pedagógia módszerei, hamar megmutatták, hogy mindkét korosztály problémáit ismeri, motiválásukra képes. A gimnáziumban diákjai bevonásával a helyi környezet értékeit feltérképező kutatómunkában vett részt: Dorog és környezete helyneveit, névváltozatait gyűjtötte. Különösen érdekelte Esztergom és környékének flórája. Az oktatást is segítő nagy növénygyűjteménye is ezt a célt szolgálta.
Emberi magatartása is mintaértékű: szerette tanítványait, segítette, bíztatta őket. Empátiája diákjaira is hatott, sok régi diákjával élete végéig tartotta a kapcsolatot.

1982-ben került az esztergomi tanítóképző főiskolára (későbbi Vitéz János kar), ahol 2006-os nyugdíjba vonulásáig oktatott adjunktusi, majd docensi beosztásban. A tanítókat és óvodapedagógusokat egészségnevelésre, természetismeret tanítására készítette fel, ökológia és környezetvédelem, biológia és földrajz szakmai ismereteket tanított. Magas szintű volt módszertani felkészültsége. Tárgyaihoz – főleg a természetismeret tanításához – házi jegyzetet állított össze, mely kísérleteket, megfigyelési feladatokat és kiválóan használható irodalomjegyzéket is tartalmazott. A kezdő tanítók (de még a gyakorló pedagógusok) számára is nagy segítséget jelentett ez.

Tanárként szigorú volt, de emberséges.

A főiskolán is folytatta példaadó környezeti nevelési munkáját, sok leendő pedagógusban igyekezett felébreszteni a felelősséget környezetünk fenn-tarthatóságáért. Próbálta bemutatni a cselekvési lehetőségeket, az érdeklődőket segítette abban. Természetvédelmi, környezetvédelmi, illetve környezeti nevelési témában számos szakdolgozatnak volt a konzulense főiskolai évei alatt. Ezekben a témákban tudományos diákköri munkákat is vezetett, hallgatóival is több ízben ért el eredményeket OTDK-kon.
1992-94 között az amerikai-magyar Körlánc környezeti nevelési projektben is meghatározó szerepe volt

Közösségi ember volt: alapító tagja, sok éven át titkára volt az Esztergomi Környezetkultúra Egyesületnek. Sok közösségformáló programot, környezeti nevelési akciót szervezett az egyesület keretében. Egyéb civil és kulturális szervezetek munkájába is bekapcsolódott, rendezvényeiken részt vett.

Személyisége is alkalmas arra, hogy példának állítsuk. Közismert volt önzetlen segítőkészsége. Mosolygós, közvetlen egyénisége békét és szeretet árasztott környezetébe. Rendszerető, precíz volt, szerette a nyugalmat, harmóniát.

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!