Rendkívüli ülést tart a testület

Rendkívüli testületi ülést tartanak az esztergomi képviselők kedden, 9 órától. A napirendi pontok között 18 téma szerepel. Mutatjuk, hogy mik!

Rendkívüli testületi ülést tartanak az esztergomi képviselők kedden, 9 órától. A napirendi pontok között 18 téma szerepel. Mutatjuk, hogy mik!

1. Döntés munkásszálló kialakítására Esztergomban
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. A Magyar Suzuki Zrt. által készített telepítési tanulmányterv elfogadása és felhatalmazás a településrendezési szerződés aláírására
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. A Kirchhoff Hungária Kft. által készített telepítési tanulmányterv elfogadása és felhatalmazás a településrendezési szerződés aláírására
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Az Aprófalva Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

5. Az Esztergomi Szent István Strandfürdő Házirendjének módosításáról szóló döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6. A Dr. Kun Ágota egyéni vállalkozó által (10. számú felnőtt háziorvosi praxis) az egészségügyi feladat-ellátási szerződés felmondása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

7. A Strigonium Zrt-vel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8. Döntés költségvetési sor átcsoportosításáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9. Döntés az Esztergom 10576 helyrajzi számú ingatlan elővásárlásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10. Földhasználati lap másolatok megrendeléséről szóló döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11. Döntés a 439/2017. (V.25.) számú önkormányzati határozat módosításáról és bérleti szerződés megkötéséről az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel.
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12. Döntés a Vízmű Kft. további működéséről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13. Döntés az esztergomi 18203/8 hrsz. alatti ingatlan jövőbeni hasznosításáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14. Döntés a „Szövetség az életen át tartó tanulásért” civil szervezetek szövetsége helyiségbérleti kérelméről a 17413 hrsz.-ú, természetben a Széchenyi tér 20. sz. alatti ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

15. Döntés az Esztergom Őrtorony u. 8 sz. alatti ingatlanra vonatkozó kérelem tárgyában
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

16. Döntés az Esztergom 19685/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

17. Döntés az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft. alvállalkozói szerződéséről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

18. Döntés Horváth Hajnalka és Lakatos Péter az Esztergom Kossuth L. u 38/B. fszt. 1.-es számú ingatlan bérlőivel kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!