Ha kátyút lát Esztergomban, szóljon!

Ha Esztergomban, az önkormányzat által fenntartott útszakaszokon úthibát vagy útüzemeltetési zavarokat észlel, jelezze a Zöld-Útnak. Erre kéri a lakosságot az önkormányzat a város weboldalán.

Ha Esztergomban, az önkormányzat által fenntartott útszakaszokon úthibát vagy útüzemeltetési zavarokat észlel, jelezze a Zöld-Útnak! Erre kéri a lakosságot az önkormányzat a város weboldalán.

A közlemény így szól:

Kérjük a ZÖLD-ÚT Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft. felé jelezni a 06-70/886-2325-ös telefonszámon, Varga Tibor részére azokat az úthibákat, illetve útüzemeltetési zavarokat, melyeket a téli időszakban észlel az esztergomi önkormányzat által fenntartott városi útszakaszokon. A magáningatlanok előtti járdák síkosság-mentesítéséről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. A tulajdonos köteles az ingatlanával határos – az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált – járdát szükség esetén közegészségügyileg veszélytelen anyaggal (kőpor, hamu, fűrészpor, homok) síkosság-mentesíteni, és ezt szükség szerint megismételni.

Ha tudják, akkor fotózzák le az úthibákat és a rendkívüli észleléseket, jegyezzék fel a szükséges helyszíni adatokat és küldjék be a penzugy@zoldutesztergom.hu, a muszaki@zoldutesztergom.hu, illetve az ugyvezeto@zoldutesztergom.hu elérhetőségekre.

A kátyúk mérete mellett a pontos helyét is jelezzék ezeknek az önkormányzati tulajdonban lévő közösségi utakon lévő úthibáknál. Például így az utca és a házszám megjelölésével, vagy egyéb jól beazonosítható helyek (intézmény, szolgáltató, közismert tereptárgy) feltüntetésével segítsék a Zöld-Út Kft. karbantartási munkáját.

Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat használhatóságának biztosítása, a kerékpárutak karbantartása, illetve a közterületek rendezettségének megtartása közös ügyünk. A belterületekre jellemző sűrű jármű- és gyalogosforgalom miatt az önkormányzat célja a forgalombiztonság megőrzése és az utcák felületeinek minőségjavítása. A feladatok az alábbiak:

– a belterületi közutak karbantartása,
– a mezőgazdasági utak karbantartása,
– az úttartozékok (pl. jelzőtáblák) helyreállítása, tisztántartása,
– a láthatóságot zavaró növényzet gondozása,
– az útburkolaton, útpadkán álló víz elvezetése,
– a vízelvezető rendszerek, műtárgyak (hidak, átereszek, burkolt árkok) tisztítása, karbantartása,
– az út melletti növényzetgondozás,
– az út menti hulladékgyűjtés, takarítás,
– az úthibák észlelése, jelentése és kisebb úthibák javítása, illetve
– a külterületen található, két település(rész)t összekötő kerékpárút és annak környezetének karbantartása.

Óvjuk együtt környezetünket, ügyeljünk a megépült és felújított utakra, járdákra és sétányokra, hogy azok minősége és élettartama megfelelő maradjon.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!