Máté, Mirella

Hídlap

Átadták a Horváth Piroska Díjakat Esztergomban

Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 4 éve úgy határozott, hogy elhunyt alapító tagja emlékére egy díjat alapít, amely a fiatalok körében a környezettudatos magatartást, életmódot szeretné elismerni, népszerűsíteni. A díj névadója életében pedagógusként és magánemberként ezt a szellemiséget terjesztette és szolgálta önzetlenül, környezetének példát mutatva.

Hirdetések

Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület hagyományteremtő jelleggel nyilvános rendezvényeket, akciókat szervezett az úgynevezett környezetvédelmi jeles napokon (pl. Föld napja, Víz Világnapja, madarak és fák napja, világtakarítási nap, környezetvédelmi világnap).

A Horváth Piroska Díj a Környezettudatos Fiatalokért díjátadása az egyesület környezetvédelmi világnapi rendezvénye, mely világnap június 5-ére esik.

A véletlen körülmény, vagy lehet, hogy nem is véletlen, hanem sorsszerű az, hogy Horváth Piroska születésnapja is június 5-re esik, éppen a Környezetvédelmi Világnapra.

A díjat az egyesület 2015-ben alapította, idén 2018. 06. 06-án negyedik alkalommal került átadásra, a hagyományoknak megfelelően a Duna Múzeumban.

Díjátadás

A 2018-as évben beérkezett pályázatok magas színvonalú, igényes és lelkes munkáról adnak tanúbizonyságot, mindegyikük méltó a Horváth Piroska díjhoz.

Idén Fritz Petra, az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium 11. évfolyamos tanulója kapta a díjat. Pályázatában társaival végzett kutatómunkát ismertet, amely feldolgozása tudományos módszertani kritériumokat is kielégít. Esztergom egy korábban természeti területén kialakult lakó övezetét vizsgálták, kérdőíves felméréssel és szakirodalmi adatgyűjtéssel, annak megállapítására, hogy a helyi természeti erőforrások mennyire képesek kielégíteni a lakosság vízellátását, illetve milyen infrastruktúrafejlesztésre van igény. Petra a tavalyi OTDK győztese, és a Miskolci Egyetem Szakkollégiumának egyetlen középiskolás korú meghívott kutatója, akinek publikációja is megjelent már szakirodalomban. Aktívan és eredményesen sportol, és jeles tanuló. Felkészítő tanára Kiss Judit.

Néveri Patrícia, a Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 5. osztályos tanulója komoly elkötelezettséget mutatott be írásában a természet értékeinek megőrzése iránt. Társaival folyamatos felelős tevékenységet vállaltak közvetlen környezetükben megjelenő természeti érték megmentésében, egy madárfészek és abban a fiókák megvédésében. Kiemelendő közösséget mozgósító hozzáállásuk és a vállalt feladat elvégzésében tanúsított kreativitásuk. Felkészítő tanára Kalmárné Horváth Ágnes.

Pataki Levente, az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium hetedik osztályos tanulója ugyancsak hitelesen ismertette természetvédelem iránti elkötelezettségét és annak terén végzett gyakorlati madarász tevékenységét. Ő is közösségfejlesztést is végzett ennek keretében, társai mozgósításával.
Szaktanára Lampert Zoltán.

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakgimnázium 10. B osztálya Környezettudatos diákok című pályázatában azt mutatta be, hogy csatlakozva egy országos szervezet által meghirdetett projekthez, milyen környezettudatos tevékenységeket valósítottak meg, azoknak mi a szerepe a fiatalok szemlélet formálásában. Elkötelezettségük, vállalásuk értékes példa a jövő szempontjából. Osztályfőnökük Klátyikné Szedlák Beáta.

A jutalmazásban nyújtott segítségét, önzetlen felajánlását szeretnénk megköszönni a Sítechnika Kft-nek, a Babits Mihály Könyvesboltnak és a Játékkunyhónak.

Gratulálunk a díjazottaknak! További környezetvédelmi tevékenységükhöz sok sikert és kitartást kívánunk!

Szendi Gábor a díj alapítója, Horváth Zoltán, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület elnöke

A díj névadójáról, Horváth Piroska személyiségéről, életéről

Horváth Piroska nem volt országos személyiség, nem törekedett elismertségre, hírnévre. Ahol lehetősége volt, helyben tette a dolgát, segített ahol tudott. Példáját azért is követendőnek tartjuk, mert mutatja, hogy nem csak a verseny, a hírnév jelent értéket, hanem a rendszeres, másokat szolgáló hétköznapi tettek is.

A környezetvédő mozgalmak egyik legfontosabb jelszavát: “Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” – Horváth Piroska cselekedeteivel, életmódjával tökéletesen megvalósította.

Horváth Piroska az elsők egyike volt, aki térségünkben környezeti neveléssel foglalkozott.

Közösségi ember volt: alapító tagja, sok éven át titkára volt az Esztergomi Környezetkultúra Egyesületnek. Sok közösségformáló programot, környezeti nevelési akciót szervezett az egyesület keretében. Egyéb civil és kulturális szervezetek munkájába is bekapcsolódott, rendezvényeiken részt vett.

Személyisége is alkalmas arra, hogy példának állítsuk. Közismert volt önzetlen segítőkészsége. Mosolygós, közvetlen egyénisége békét és szeretet árasztott környezetébe. Rendszerető, precíz volt, szerette a nyugalmat, harmóniát.

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Hirdetések

  • Buszra és vonatra várakozva is viselni kell a maszkot

    A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja a maszkhasználatot – közölte a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága az MTI-vel. Szeptember 21-től kezdve az állomások és megállóhelyek helyiségeiben is hordani kell majd a maszkot.

    Hídlap
  • Felavatták a lábatlani látogatóközpontot

    Szeptember 18-án, pénteken avatták fel a lábatlani Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpontot, melyet a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatói döntésének köszönhetően, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében létesítettek.

    Hídlap