Összeül a testület csütörtökön

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését október 18-án (csütörtökön) 9 órakor tartják a Városháza nagytermében. Mutatjuk a napirendi pontokat.

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését október 18-án (csütörtökön) 9 órakor tartják a Városháza nagytermében. Mutatjuk a napirendi pontokat.

1. Tájékoztatás az Esztergomi Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési intézmények fenntartói és működtetői feladatellátásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. Pályázat kiírása a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézmény igazgatói állására
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb személyek, valamint nagycsaládos családok részére egyszeri természetbeni juttatás mértékéről szóló döntés.
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Az 5. számú gyermek háziorvosi körzet tekintetében az egészségügyi szolgáltató változásával és a támogatás felhasználásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

5. Az esztergomi területi ellátási kötelezettségű iskolaorvosok támogatásáról szóló döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6. Dr. Strofek Tamás háziorvos támogatásáról szóló döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

7. Költségvetési átcsoportosítások
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8. Döntés Esztergom Város Önkormányzata Stabilizációs programjától
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9. A helyi adókról szóló 20/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10. A 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11. Döntés az alapítványok támogatási kérelméről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12. Javaslat a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezésről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló 18/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13. Javaslat Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14. Esztergom Város Önkormányzatának kezelésében álló közutakon szabálytalanul elhelyezett járművekkel szemben alkalmazható kerékbilincs alkalmazásához, illetve a közúton szabálytalanul várakozó járművek elszállításához és tárolásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításáról szóló döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

15. Elvi döntés az 11088, 11089, 11090, 11091, 11092 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Őrtorony utcában található ingatlanok együtt történő értékesítéséről
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

16. Elvi döntés Esztergom 811 helyrajzi számú, természetben Esztergom-Kertváros Temesvári utcában található “kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 1/16 részének Esztergom Város Önkormányzat részére történő ajándékozásáról
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

17. Döntés Esztergom 10355/5 helyrajzi számú, természetben Búbánatvölgy területén található “kivett út” megnevezésű ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

18. Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosításáról
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

19. Döntés a 17609/A/4 hrsz-ú, természetben a Hősök tere 1. szám alatt található helyiség bérbeadásáról a Szkarabeusz Gyógyító Bt. részére
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

20. Döntés Szabó Erna-díj „Esztergom Rászorulóinak Megsegítéséért” kitüntetés adományozásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

21. Döntés a Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” kitüntetés adományozásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

22. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

23. Döntés az Esztergom Város Önkormányzata által a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának III. ütemére benyújtott támogatásokkal kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

24. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. területi igényével összefüggő kérelemmel kapcsolatos döntés
ZART ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

25. A városi piac gazdasági bejártának ügye és a piac építésének organizációs terve
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

26. Előterjesztés a 2*15 konténerlakás elhelyezéséről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

27. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

28. Döntés Esztergom 9862 helyrajzi számú természetben Szamárhegy környékén található “kivett árok” megnevezésű ingatlan értékesítéséről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

29. Döntés a 17422/A/1 hrsz-ú, Esztergom, Lőrinc u. 2-8. 1/1. szám alatti lakás elővásárlási jogával kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

30. Döntés a 15990/36/A/53 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. sz. alatti orvosi rendelő ingatlan megvásárlásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

31. Elvi döntés a 19762/1/A/91 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Aradi Vértanúk tere 2. A sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

32. Döntés a 17609/A/2 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Hősök tere 1. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban szerződő fél változásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

33. Döntés az Esztergom Ipari Park 20381 helyrajzi számú ingatlan 3500 m2 nagyságú területének hasznosításáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

34. Az esztergomi 18243/1, 18243/2, 18244/1 és a 18244/2 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

35. Az esztergomi 18168/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

36. Az esztergomi 18168/7 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

37. Az esztergomi 18168/10 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

38. Az esztergomi 18168/11 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

39. Döntés az Esztergom, Ipari Park területén található 20377/32 hrsz.-ú ingatlan feltöltésével kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

40. Döntés az Esztergom, Széchenyi tér 10. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan és a Berényi Zs. utca 5. szám alatti ingatlan cseréjével kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

41. Döntés a Strigonium Zrt. saját tőkéjének rendezése tárgyában
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

42. Döntés az Esztergom 17422/A/19 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának rendezéséről (Gransec ügy)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

43. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzat 2018. 01-09 havi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet 23. § szerinti forrásfelhasználásról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről
Előterjesztő: Dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

* Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata által 2017. évben kapott vis maior támogatások felhasználásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!