Erdő Péter: ha Jézushoz tartozunk, vele győzni fogunk

Nagycsütörtökkel megkezdődött a szent három nap, amely az egyházi év legfontosabb eseménye. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az esztergomi bazilikában celebrált szentmisét. Az Istentisztelet keretein belül tizenkét hívő lábát mosta meg.

Nagycsütörtökkel megkezdődött a szent három nap, amely az egyházi év legfontosabb eseménye. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az esztergomi bazilikában celebrált szentmisét. Az Istentisztelet keretein belül tizenkét hívő lábát mosta meg.

Ezen a napon az utolsó vacsorát idézik fel a katolikus templomokban. Krisztus dicsőítése után elhallgatnak a templomok csengői és harangjai, valamint az orgona is, és csak a nagyszombat esti, húsvéti szertartáson szólalnak meg újra. A szertartás egyik legfontosabb része a lábmosás, amellyel Jézus tettére emlékeznek, aki az utolsó vacsorán szeretetének jeléül megmosta tizenkét tanítványának lábát.

A szentmisén Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek homíliájában azt mondta: Jézus van itt közöttünk ma este is, ő bátorítja átható tekintetével az egész teremtett világot. Ő szól ma különösen is Egyházához. Vele találkozni életerő forrása. Az ő népéhez tartozni csodák kezdete.

A bíboros emlékeztetett, a 44. zsoltár Izrael népének történetében veszi észre az isteni szövetség csodáját: „Minket minden időben teérted irtanak, és vágójuhok módjára tartanak”. Ennek a sorsnak a megújuló és még nagyobb mélységeket megjáró titkát látja meg Szent Pál az Egyház életében. Társadalmi jelentéktelenség vagy megvetettség, ellenséges indulatokat szító rágalmak és belső, emberi hibák, bűnök.

Erdő Péter hozzátette: saját mulasztásaink és hanyagságaink, a gyakran szinte korszakokat megpecsételő kollektív hűtlenség hullámai: mindez nem vehet erőt az újszövetség népén. Krisztus áldozata árán ugyanis szövetségesünk mindörökre a mindenható és irgalmas Isten. Ezért adjunk hálát nagycsütörtökön, ezért maradjunk a szentségi Jézus mellett virrasztva is. Ha vele szenvedünk, vele fel is támadunk, ha hozzá tartozunk, vele győzni fogunk. A világnak semmilyen nehézsége nem lehet erősebb bennünk élő kegyelménél és szereteténél – fogalmazott Erdő Péter.

A nagycsütörtöki szentmise végén mindent eltávolítanak az oltárról, jelképezve ezzel Krisztus ruháitól való megfosztását, az oltáriszentséget pedig a pap egy külön erre a célra kialakított kápolnába viszi. Innentől kezdve húsvétig, a feltámadás ünnepéig az egyház nem mutat be szentmisét.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!