A Szentlélek eljövetele tisztító, átalakító robbanást hoz az életünkbe

Több mint száz esztergomi és környékbeli fiatalnak, valamint felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét dr. Erdő Péter bíboros a pünkösdvasárnapi szentmisén az esztergomi bazilikában. A főpásztor egyúttal kérte a Szentlélek Úristentől a bérmálkozók számára a missziós lelkületet is.

Több mint száz esztergomi és környékbeli fiatalnak, valamint felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét dr. Erdő Péter bíboros a pünkösdvasárnapi szentmisén az esztergomi bazilikában. A főpásztor egyúttal kérte a Szentlélek Úristentől a bérmálkozók számára a missziós lelkületet is.

Az esztergom-budapesti érsek homíliájában ismertette, hogy a pünkösd neve az ötvenes szám görög elnevezéséből ered, hiszen ötven nappal az Egyiptomból való szabadulás. Ugyanis a zsidó húsvét ünnepe után emlékeztek meg arról, hogy az Úr törvényt adott népének. Krisztus áldozata, halála és feltámadása, a keresztény húsvét nagy eseménye után ötven nappal szállt le a Szentlélek az apostolokra. A törvényt a Sínai-hegyen kapta a választott nép, a Szentlelket pedig a Sion hegyén kapta az Egyház.

-A Szentlélek hirtelen érkezett, mert a Lélek kegyelme nem ismer tétovázást és halogatást, a mennydörgés pedig bűnbocsánatra készteti az embert. A lángnyelvek alakjában leszálló Szentlélek most mindezt helyreigazítja. Megtisztítja a szíveket, megvilágosít és megszabadít a bűn örökségétől – mondta.

A főpásztor felidézte a főegyházmegyénk 1994-ben tartott zsinatát, amely első volt hazánkban a második világháború óta. De a sok imádság, a plébániákon egyénileg és közösségileg folytatott őszinte megbeszélések, az esztergomi napok emelkedett komolysága és lázas munkája derűt, felszabadulást, útmutatást hozott. Aki jelen volt, szinte fizikailag érezte a Szentlélek működését.

A pünkösdvasárnapi szentmisén szolgáltatták ki a bérmálás szentségét, amely kapcsán elmondta: ez a szentség úgy részesít minket a Szentlélekben, ahogyan az apostolok részesültek benne az első pünkösd napján. Nem látjuk a lángnyelveket. Nem minden bérmáláskor hallatszik mennydörgés sem. De a Szentlélek eljövetele a bérmálás szentségében mégis tisztító, átalakító robbanást hoz az életünkbe.

Beszéde zárásaként a Szentlélektől azt kérte, hogy törjön be világosságával és erejével mindnyájunk életébe, amellyel bűnbánatra, cselekvésre, megújulásra indíthat minket.

-Adja meg tanúságtételünknek az átható erőt, mert a körülöttünk élő világ vár Krisztusra, rászorul az ő örömhírére és szabadító hatalmára – fogalmazott.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!