Rendkívüli ülésen fogadták el a 2020. évi költségvetést

Február 13-án, csütörtökön rendkívüli ülést az esztergomi képviselő-testület, melyen többek között elfogadták a 2020. évi költségvetést. Az ülésen Heckel Zoltán és dr. Révfalvi Gergely képviselők egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni.

Február 13-án, csütörtökön rendkívüli ülést az esztergomi képviselő-testület, melyen többek között elfogadták a 2020. évi költségvetést. Az ülésen Heckel Zoltán és dr. Révfalvi Gergely képviselők egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni.

Megvan az árvízvédelmi gát építésének ütemterve

Hernádi Ádám polgármester a napirendi pontok elfogadása előtt ismertette a képviselő-testülettel, hogy február 3-án aláírták azt a támogatási szerződést, amely alapján elindul a várost bevédő árvízvédelmi gát építésének előkészítése. Ennek köszönhetően megtörténik a szükséges területek megszerzése, valamint a elvégzik a régészeti feltárásokat. A kivitelezésre 2021. március végéig írják majd ki a közbeszerzést, a munkálatok ez utóbbi elbírálását követően, várhatóan 2021 végén kezdődhetnek el.

Elfogadták a 2020-as költségvetést

A képviselő-testület a hatályos jogszabályoknak eleget téve határidőre elfogadta 2020-i évi költségvetési rendeletét. Az idei költségvetésben a beruházások összege 4.096.671.194 Ft, felújításra 1.207.683.140 Ft-ot, felhalmozási célú támogatásokra 114.809.133 Ft-ot, felhalmozási céltartalékra 757.595.051 Ft-ot tervezett az önkormányzat.

Új vagyonrendeletet fogadott el az önkormányzat

Az ülésen elfogadták az önkormányzat és intézetei közbeszerzési- és beszerzési szabályzatát, valamint megalkották az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló rendeletet. Utóbbi az önkormányzat tulajdonában álló vagyon teljes körére – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelem, forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelem, üzleti vagyon – kiterjed. A rendelet szerint bruttó húszmillió forint forgalmi érték feletti tulajdonjog átruházása vagy a vagyon hasznosítása esetén nyilvános versenytárgyalást kell tartani. Az üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat; az önkormányzatot megillető elővásárlási jogot; a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzésével, elidegenítésével, bérleti vagy használati jogának átengedésével kapcsolatos jogokat átruházott hatáskörben bruttó húszmillió forint forgalmi értékhatárig a polgármester gyakorolja.

30 millió forint támogatás a Babits Mihály Színházi és Kulturális Egyesületnek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. december 12-i döntésével bruttó 30 millió forint, 100 százalékos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatásban részesítette Esztergom Város Önkormányzatát. A pályázat célja az Esztergomi Babits Mihály Színház megalapítása és 2020. évi produkcióinak támogatása. A támogatási összegből a Babits Kamaraszínház társulata 2020-ban 4 db bemutatót tervez: William Shakespeare: Hamlet, Ion Luca Caragiale: Zűrzavaros éjszaka, Roland Schimmelpfennig: A hangyák utcája (magyarországi bemutató), és egy „Családi előadás”-t.

(Forrás: esztergom.hu)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!