Vilhelmina

Hídlap

Szent Adalbert-díjakat adtak át Nagyboldogasszony ünnepén Esztergomban

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén adta át dr. Erdő Péter bíboros a Szent Adalbert kisérem fokozatát azoknak, akik az egyházmegyében kiemelkedő szolgálatot végeztek, illetve végeznek. A bíboros az Esztergomi Bazilikában azt mondta: a díjazottak mellett a Szentléleknek is köszönettel tartozunk.

Hirdetések

A szentmise elején a főpásztor emlékeztette a híveket arra, hogy Nagyboldogasszony ünnepe a főszékesegyház búcsúnapja, ugyanakkor rendhagyó módon közös ünneplés formájában most adták át a Szent Adalbert díjakat.

„Nagyboldogasszony napján Szűz Mária mennybevételét ünnepeljük. Ahogyan a mennyország sem puszta fizikai értelemben magasan a föld felett lévő hely, hanem több annál, Isten különleges közelségének „szem nem látta és fül nem hallotta” (vö. 1Kor 2,9) boldog állapota, úgy Szűz Mária mennybevétele sem valami föld feletti magasságba emelkedés csupán, hanem sajátos részesedés az örök dicsőségben, Isten dicsőségében.” – mondta dr. Erdő Péter, majd hozzátette, hogy ezt a dicsőséget mi emberek fényhez, ragyogáshoz, vagy éppen enyhülést adó árnyékhoz hasonlítjuk.

A bíboros megjegyezte: Szűz Mária a feltámadt Krisztushoz hasonlóan földi életének végeztével testestől-lelkestől, teljes embersége szerint részesül már ebben a dicsőségben. A mai ünnep arról szól, hogy milyen lesz a megdicsőült egyház, amelynek feje maga Krisztus és legkiválóbb tagja Mária már elérkezett a beteljesülés állapotába. Véleménye szerint Mária igazi dicsősége az, hogy részese lett az isteni boldogságnak, „hogy méltán mondhatjuk róla ebben a nagyszerű értelemben: Ő a napba öltözött asszony.”

Az esztergom-budapesti érsek arról is beszélt, hogy korunk egyik nagy betegsége a határozatlanság és a döntésképtelenség. A bonyolult környezet és a sorsunk alakulásának bizonytalanságai ellenére képesek vagyunk felismerni Isten akaratát, ezért kötelesek vagyunk követni azt és hitünk alapján vállalnunk kell döntéseink kockázatát.

„Ebben az igyekezetünkben Szűz Mária nem csak példaképünk, hanem közbenjárásával segítőnk is. A szentek közösségének hitében szilárdan bízunk abban, hogy az üdvözültek közbenjárásukkal is segíteni tudják a földön járó egyház tagjait. Szűz Mária anyai pártfogása pedig számtalanszor megmutatkozott az egyház történelme során. Magyarország felszabadulását a 150 éves török uralom alól I. Lipót császár és magyar király, de Boldog XI. Ince pápa is Szűz Mária segítségének tulajdonította. Kérjük mi is a mennybe felvett Szűz Mária közbenjárását hazánkért és az egész kereszténységért szerte a világon. Ámen.” – tette hozzá.

A szentmise végén egyesével név szerint szólították a díjazottakat, akik dr. Erdő Pétertől vehették át a kitüntetést. A Magyar Kurír tájékoztatása szerint az évente átadott díjat Paskai László bíboros alapította 2001-ben és olyan világi személy kaphatja meg, akik a főegyházmegyéhez tartozó valamely egyházi szervezetet segítve magas színvonalon járulnak hozzá a feladatok eredményes ellátásához, a célok megvalósításához, a keresztény értékek gyarapításához.

Díjat adományoztak:

Bódis Lajos úrnak, a Budapest-Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébánia képviselőtestülete korábbi világi alelnökének, többek között

– a templom statikai megerősítésének, külső-belső festésének, világítás- és fűtés-korszerűsítésének, valamint az orgona felújítás munkálatainak irányításáért;
– a plébániaépület, a közösségi ház és emlékmű létrejöttében és a templomkert gondozásában végzett munkájáért;

– a plébániai ünnepek szervezésében-bonyolításában végzett munkájáért;

– valamint a plébániai dokumentum tárának és a templomtörténetének összeállításáért.

Cserjési Jenő úrnak és feleségének Cserjésiné Sturm Ildikó úrnőnek a keletnémetországi katolikus közösségek és az ottani fogvatartottak segítéséért, a németországi magyar katolikus közösségben végzett munkájukért, továbbá a Magyarországról politikai okokból, majd a délszláv háború idején a délvidékről Németországba menekült magyarok adminisztratív és anyagi segítéséért.

Horvay Mária úrnőnek az 1970-es évektől kezdődően előbb a 6. kerületi Szent Család plébánián, majd 25 éve át az Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánián végzett hitoktatói-ifjúságnevelői munkájáért;

– A ’70-es évektől kezdődően – az akkor még tiltott – kórházi papi betegellátás szervezéséért és segítéséért munkahelyén, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben.

– A kórház egyházi fenntartásba adását követően az országban elsőként megalakult kórházi lelkigondozói szolgálata munkatársaként a mai napig végzett munkájáért.

Kovács Gyuláné úrnőnek, aki 30 éve naponta szolgálja a bajnai templomot és közösséget.

Szolgálatával hozzájárult a templom és a plébánia fennmaradásához. Jelenleg 80 évesen is ő a sekrestyés, harangozó, takarító, házvezető és irodai munkatárs. Ő az egyszemélyű karitász, aki a bajnai és a nagysápi szegény, rászorulókat segíti szeretettel, kedvességgel és áldozatkészséggel.

Kulcsár Mártonné úrnőnek közel három évtizedes szolgálatáért, amelyet az Esztergomi Hittudományi Főiskola, az Esztergomi Szeminárium, a Főszékesegyházi Káptalan, valamint a Főegyházmegyei Hivatal munkatársaként végzett rendkívüli odaadással, az adminisztratív teendőkön messze túlmutató lelkiismeretességgel, emberséggel és szeretettel.

Landesz Gyula úrnak, aki közel 45 éve segíti a Budapest Józsefvárosi Szent József plébániát a templom és a plébániaépület elektromos felújításával és folyamatos karbantartásával, műszaki és egyéb kétkezi munkával, valamint sekrestyésként, takarítóként és a képviselőtestület liturgikus csoportjának tagjaként.

Markóné Bálint Ildikó úrnőnek a Pestújhelyi Keresztelő Szent János templomban immár közel négy évtizede végzett kántori, karvezetői szolgálatáért valamint a templom orgonájának felújításában végzett munkájáért.

Németh Tihamér és felesége Csavajda Mária részére a Regnum Marianum plébániatemplom építésének szervezési és kétkezi munkájával való segítéséért, a közösségi és liturgikus élet segítéséért; az imacsoportok és zarándoklatok szervezésében, valamint a templomi felszerelések, terítők, papi ruhák, zászlók hímzésében, gondozásában, továbbá a plébániai élet dokumentálásában végzett odaadó munkájukért;

Nyitrai László úrnak, az Esztergomi Szent Anna plébánia képviselő testülete alelnökének a plébánia lelki életének megújításáért;

a regionális Mária Rádió elindításáért és működtetéséért, a közvetített imaórák szervezéséért;

– az “Élő Sziget” c. plébániai újság szerkesztésért;

– a plébánia honlapjának létrehozásáért és egy évtizeden át tartó működtetéséért;

– előadások, liturgikus és kulturális programok, kirándulások szervezéséért, a plébániai énekkar programjainak összeállításáért fellépéseinek szervezéséért;

– az ünnepi misék rögzítéséért és archiválásáért.

Payer Miklós úrnak a Rákoskeresztúri templomban 40 éven át végzett ingyenes kántori szolgálatáért

Dr. Pisztrai Zsuzsanna részére a Budapest-Újlipótvárosi Szent Margit Plébánia megbízásából a plébánia területén lévő iskolákban végzett hitoktatói, nevelői ifjúságpasztorációs munkájáért.

Sági József úrnak az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia képviselőtestülete volt alelnökének és a plébánia gondnokának a templom és plébánia közel fél évszázadon át végzett karbantartásáért, a beteglátogató csoport szervezéséért és az abban végzett szolgálatért, a plébániai nyugdíjas klub vezetéséért.

Tabajdi Gábor úrnak a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánián végzett ingyenes sekrestyési, valamint beteglátogatói és liturgikus szervező munkájáért. A mellékoltárok saját költségén és munkájával történt helyreállításáért.

Vladár Béla úrnak a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Templomban végzett, liturgikus, karitatív, adminisztratív és kétkezi munkájáért, a plébániai nyári táboroztatás segítéséért, az orgona felújítás előkészítéséért.

(Forrás: Magyar Kurír)

(Borítókép: MTI/Kovács Attila)

Hirdetések
  • Rendhagyó falunap lesz Leányváron

    A szokásos szeptemberi Leányvári Falunapot a hagyományoktól eltérően, idén rendhagyó módon rendezik meg – közölte közösségi oldalán a Leányvári Német Nemzetiségi Egyesület. Nem lesz faluderbi, de nem marad tánc és ének nélkül a település.

    Hídlap