Régészeti próbafeltárásokat végeznek az esztergomi gát nyomvonalán

Az „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében zajló európai uniós projekt keretében a közelmúltban megkezdődtek a régészeti próbafeltárások az árvízvédelmi védmű nyomvonalán. A munkát a Várkapitányság Nonprofit Zrt. szakemberei végzik.

Az „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében zajló európai uniós projekt keretében a közelmúltban megkezdődtek a régészeti próbafeltárások az árvízvédelmi védmű nyomvonalán. A munkát a Várkapitányság Nonprofit Zrt. szakemberei végzik.

A Kormány 2016-ban kiemelt, közfeladat megvalósítására irányuló feladatnak minősítette a projektet, melynek fő célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak csökkentése, ezáltal az árvízi kockázat mérséklése Esztergom város térségében.

Az árvízszintek jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban, és a nagy árvizek előfordulása gyakoribbá vált a Duna érintett szakaszán. A meglévő esztergomi védvonal kiépítettsége nem elégséges az elvárható árvízi biztonsághoz és továbbfejlesztése sem lehetséges a megfelelő mértékben, így új nyomvonalon építik meg az árvízvédelmi védművet.

A komplex létesítmény a 2017-ben elkészült engedélyezési terv alapján 6,5 km hosszú Duna jobbparti és 0,8 km hosszú Kenyérmezei-patak jobbparti védvonallal fogja biztosítani a MÁSZ (mértékadó árvízszínt) +1,2 m kiépítési szintet.

A jelenlegi projektben (I. ütem) az alap kiviteli tervek és az erdészeti tervek elkészítése, valamint az előzetes régészeti feltárás történik meg. A fejlesztés előkészítését 900 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alkotta konzorcium.

A terepi megvalósítás a következő, 2021-2027-es időszakra tevődött át. Jelenleg nagy kapacitások bevonásával zajlik a szakági tervezés több szakcsoportra osztva, mely – az ökológiai szempontokat is figyelembe véve – a védművek előírás szerinti kiépítése mellett a műtárgyak fejlesztését és a medrek vízlevezető képességének javítását is célul tűzi ki.

A Prímás-szigeti mellékág torkolati szakaszán 5 m-es nyílásszélességű, szegmenstáblás árvízkapu műtárgy, a Szentlélek-patak torkolata fölött a mellékágban pedig zsilip és belvízátemelő szivattyútelep épül. A tervek között szerepel az ÉDUVIZIG gátőrtelep fejlesztése is. Az eredeti engedélyes terveket több helyen is egyszerűsítették a műszaki alapfunkciók megtartása mellett. Esztergom Önkormányzatával szoros tervezői együttműködés zajlik.

Az engedélyes tervhez kapcsolódóan készült el az előzetes régészeti dokumentáció, melynek alapját a terepi bejárások és a geofizikai vizsgálatok képezték. Az eredmények alapján határozták meg a régészek a jelenleg 70 kutatóárokban 8200 m2-en folyó próbafeltárás helyszíneit, melyek a teljes nyomvonalat lefedik. A belvárosban a Mária Valéria híd felvizi és alvizi oldalán 2, a Prímás-szigeten pedig 3 helyszínen zajlik a régészeti munka. A többi kutatóárok a 11-es út mentén, a nyomvonalon található.

Az elmúlt napokban elvégzett feltárások alátámasztják, hogy a már ismert középkori Zsidód falu területén Árpád-kori leletek vannak. Az elkövetkező hetekben folyó feltárások segítenek lehatárolni a projekt azon területeit, melyekre a kivitelezés során végzendő feltárások alkalmával különösen nagy figyelmet kell fordítani az építési munkálatok zökkenőmentes elvégzése érdekében.

A projekt I. ütemének végén – mely 2021 júniusára várható – minden előkészítő tevékenység lezárul, mely szükséges az eredményes közbeszerzési kiírás megvalósításához a terepi kiépítés érdekében. A kivitelezés későbbi megvalósítása több mint 25.000 fő árvízvédelmi biztonságát fogja növelni.

(Forrás és képek: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!