Erdő Péter: a Pünkösd az optimizmus ünnepe

Május 23-án, Pünkösdvasárnap Erdő Péter bíboros celebrált ünnepi szentmisét az Esztergomi Bazilikában, ahol negyvenhét fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Az Istentisztelet után közös fénykép is készült a főszékesegyház bejáratánál.

Erdő Péter az evangéliumot követő szentbeszédében hangsúlyozta: az idei Pünkösd számunkra hálaadás, hogy megélhettük ezt a napot.

„Köszönjük, hogy újra kiszolgáltathatjuk a bérmálás szentségét. Kérjük a Szentlélek ajándékát a bérmálkozókra és mindannyiunkra, hogy megújult lendülettel és hittel kezdhessük újra életünket” – jelentette ki.

A bíboros felidézte, hogy régen Pünkösdkor hálát adtak az emberek az új termésért, emellett megemlékeztek a mózesi törvényről, ugyanis a hagyomány azt tartja, hogy isten az Egyiptomból való szabadulás után az ötvenedik napon hirdette ki a rendelkezéseit. Véleménye szerint a kereszténység rádöbbent arra is, hogy ez az ősi ünnep előképe volt a Szentlélek kiáradásának.

„Ha a régiek az első húsvéti bárányok leölése és az Egyiptomból való szabadulás után a mózesi törvényben Isten ajándékát tisztelték, mennyivel inkább megajándékozottnak érezték magukat a keresztények, amikor ráébredtek, hogy az igazi húsvéti bárány, Krisztus feltámadásának a bűntől és a haláltól szabadulást hozó húsvétja (Ef 5,2.8.25-26) után az ötvenedik napon megkapták a Szentlelket.” – tette hozzá az esztergom-budapesti érsek.

Erdő Péter hangsúlyozta, hogy nemcsak a törvény beteljesedését ünnepeljük Pünkösdkor a Szentlélek kiáradásában, hanem valódi aratást is, amelynek csak szelíd jelképe a föld termésének betakarítása.

„Ez az ünnep hordozza annak ígéretét, hogy mindig lesznek a történelem során, akik szavunkra hinni fognak, hogy Krisztus vetését a Szentlélek érleli. Ebben az aratásban lehetünk a munkatársai. Optimizmus ünnepe tehát a Pünkösd. Öröm a megtérés miatt, öröm a mennyben és a földön, hiszen maga Jézus mondja, hogy nagyobb az öröm a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon (Lk 15,7).” – fogalmazott.

A főpásztor szerint a pünkösdi szentírási elbeszélés további különleges felhangja, ugyanis az egész közösség egy lélekkel végzett imádságát megbecsüli az Isten.

A szentbeszéd után elérkezett a bérmálás pillanata, amikor is Erdő Péter krizmába mártott ujjával keresztet rajzolt az érintettek homlokára. A szentmise végén a kivonulást követően a bérmaszülők, valamint a bérmálkozók közös fényképet készítettek a bíborossal.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!