Nagy vita után elfogadta az új uniós ciklusra szóló integrált területi programot a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

Rendkívüli ülést tartott szerdán délelőtt a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a megyeházán, mivel egy nemrégiben született kormányrendelet értelmében június 15-étől a képviselő-testületek és bizottságaik ismét maguk gyakorolják hatáskörüket.

A képviselők elsőként tárgyalták Komárom-Esztergom Megye Előzetes Integrált Területi Programját (ITP). Ezeket a korábbi fejlesztési időszakhoz hasonlóan a 2021-2027-es uniós ciklusban ismét a megyei önkormányzatok készítik a saját területükre, immár kiegészülve a megyei jogú város területével. Az ITP célja, hogy segítse a területi forrásokat magában foglaló “TOP Plusz Operatív Program” által kínált pályázati fejlesztési források felhasználását, szem előtt tartva a térségi sajátosságokat, a helyi gazdasági társadalmi adottságokat és a települések fejlesztési igényeit.

Az ITP elfogadását alapos tervezés előzte meg. Elkészült a 2030-ig szóló megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és az új területfejlesztési program is. A tervek megalkotása széles körű társadalmasítás mellett zajlott. A nyilvánosságot segítette a “Megyefejlesztés 21-27” YouTube csatorna is, ahol az ITP-t bemutató tájékoztató megtekinthető.

Uniós előírás ebben a programozási időszakban, hogy a megyék teljes tervezett forráskeretükön belül (ez a megyében 49,016 milliárd Ft) úgynevezett “fenntarthatósági városfejlesztési keretet” is létrehozzanak. Az ITP erre a két legnagyobb várost, Tatabányát és Esztergomot jelölte ki, melyek a fenti forrás mintegy 30 %-ához férnek hozzá. A fennmaradó keretre a megye többi 74 településéről pályázathatnak.

A fenntartható városfejlesztési keret legfőbb előnye, hogy a kijelölt városoknak a forrásokért nem kell versenyezni, azt az egyes a támogatási konstrukciókba és az Integrált Településfejlesztési stratégiáikban nevesített fejlesztéseikre használhatják fel a forráskeretük kimerüléséig. Komárom-Esztergom megyében a két városra annyi forrást irányoztak elő, amennyi a két város részesedése a megye összlakosságából.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke megköszönte mindkét frakció javaslatait, s elmondta, a vélemények többsége beépült a végleges anyagba.

A közgyűlés tagjai egyetértettek abban, hogy az anyag szakmailag nem kifogásolható, erről egyhangúlag határozatot is hoztak.

Konczer Erik képviselő az ITP forráselosztási részéhez, a fenntartható városfejlesztési keret vonatkozásában módosító indítványt nyújtott be. Azt javasolta, hogy Tatabánya támogatása 10,4-ről 15 milliárd Ft-ra módosuljon. Konczer Erik arra hivatkozott, hogy Tatabánya több olyan feladatot is ellát, amivel jogosan tart igényt ezekre a forrásokra.

Az ülésen kiderült, hogy ezt a plusz igényt a tervezési keretek szűkössége miatt csak a megye többi részétől történő forráselvonással lehetne kielégíteni.

A képviselő végül a megyei foglalkoztatási paktum megyei önkormányzatokhoz delegált forrásából javasolt átcsoportosítani 3,4 milliárd Ft-ot, erre azonban a központi előírások nem adnak lehetőséget.

A közgyűlés többsége végül nem támogatta Konczer Erik módosító javaslatát. Elhangzott az ülésen, ha esetleg további források érkeznek, a megye lehetőségeihez mérten támogatni fogja Tatabánya igényeit az adott kiírásoknak megfelelően.

A további két napirendi pont tárgyalása végén a közgyűlés tudomásul vette a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott elnöki döntéseket.

(Forrás és kép: KEMÖH Sajtó)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!