Megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc tragikus esztergomi eseményéről

Több évtizedes hagyományokhoz híven október 26-án, Esztergomban, a Sötétkapunál emlékeztek meg azokról, akik 1956. október 26-án vesztették életüket a városban. A megemlékezők egy csoportja Mindszenty József bíboros sírjánál is lerótta a tiszteletét.

A megemlékezésen ezúttal az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium tanulói idézték fel, hogy 1956. október 25-én a diákok spontán fáklyás felvonulást tartottak a városban.

A következő nap történéseit pedig szinte mindenki ismeri: a Sötétkapu mögött található laktanyához tartó, fegyvertelen civileket, hazafias dalokat éneklő utasokat szállító buszt sortűz fogadta, sőt az egyik tank ágyúja is eldördült. Összesen tizennégyen vesztették életüket és tucatnyian megsebesültek. Nyolc esztergomi áldozat volt, a többiek Tokodról, Epölről, Piliscsévről, Nyergesújfaluról, Pomázról és Kisszállásról származtak.

A mécsesek elhelyezését követően Vörös Attila, a műsort adó gimnázium egyik diákja szavalta Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét. A megemlékezésen dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet.

„Ha megnézzük az áldozatok névsorát, akkor láthatjuk, hogy ők nem burzsujok, nem tőkések, nem az uralkodó rend képviselői voltak. Zömében huszonéves fiatalok voltak, akik nem akartak egy olyan országban élni, ahol a kilátástalanság az úr” – jegyezte meg.

Kijelentette: október 30-án győzött a forradalom, átállt a katonaság egésze, egy lett a magyar nemzet.

„Tragédiánk, hogy mindig vannak olyanok, akiknek az uralom fontosabb, mint a magyar nép érdeke, akik elárulták a forradalmat és a megszállók, a szovjetek oldalára álltak. Akik újból behívták őket, és kemény, véres harcok árán leverték forradalmunkat” – tette hozzá.

Véleménye szerint, a magyar nemzet mindig csodákra képes, hiszen ki tudjuk vívni a függetlenségünket, szabad országot tudunk teremteni, ezért nem szabad soha behódolni a külső hatalmaknak.

„Mindegy, hogy ideológiailag, vagy gazdaságilag vetnek alá bennünket, de nem a magyar nemzet javát, nem az itt élők jólétét szolgálják. 1956 hősei, mártírjai ezt nagyon jó tudták. Ha ezt az üzenetet megértjük és tovább tudjuk vinni, akkor ez egy boldog, virágzó ország lehet” – fogalmazott.

Az egyházak részéről Klimentné Ferenczy Angéla evangélikus lelkész, Ágoston Csaba református lelkész és Szabó Andor káplán imádkozott, majd következett a koszorúzás.

Többek között Hernádi Ádám polgármester és alpolgármester, dr. Völner Pál, Steindl Balázs és Romanek Etelka megyei közgyűlési alelnökök, Horváth Szeder Gábor, az Esztergomi Járási Hivatal vezetője, illetve dr. Szerencsés László, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Zoltai Dániel titkár koszorúzott.

A városi megemlékezés után a résztvevők egy csoportja átvonult a Mindszenty szoborhoz, ahol Pálmai József nyugalmazott pedagógus köszöntötte a jelenlévőket. A helyszínen Steindl Balázs üdvözölte Anderson Zeőke Esztert, Dr. Zeőke Szőke Pál leányát is. Érdekesség, hogy a megye utolsó főispánjának a nevét október 23-óta őrzi emléktábla a Deák Ferenc utcában.

Steindl Balázs szerint, akik elfelejtik a múltat, nem fogják megérteni a jelent, és elveszítik a jövőt is. Véleménye szerint az 1956-os szabadságharcosok, a legszebbet, a legtöbbet és a legdrágábbat adták amit egy ember a hazájáért áldozhat.

Dr. Völner Pál felidézte: Mindszenty József bíboros a legkeményebb diktatúra idején is fel merte emelni a szavát az elnyomás ellen. Szerette az igazságot, gyűlölte a hamisságot, hiszen a kommunizmus hazugságban fogant.

„Láthatjuk, hogy minden olyan rendszer, amely a hazugságon alapul, elbukik, de mindig megpróbál újjáéledni. Kései utódaik ma is igazságbeszédként hirdetik, ha hazudnak reggel, éjjel, meg este. Csak az elődöket követik. Minden hazugság elnyomatáshoz és olyan uralomhoz vezet, ami nem az emberek szabad akaratán alapul. Ezt jól meg kell jegyeznünk ma is, mert bár szabadok lehetünk, de el is játszhatjuk a szabadságunkat, ha nem gondoljuk végig, hogy ki az, aki ennek a nemzetnek a javát szolgálja, ki az, aki már elárulta, kiárusította ezt az országot és kik azok, akik csatlakoznak hozzá.” – mondta.

Végezetül azt mondta: nekünk mindig olyan kormány és vezetés kell, mert ezért az országért dolgozik, ezt a népet szolgálja, így lehetünk hűek 1956 hőseihez.

A koszorúk és mécsesek elhelyezését követően a megemlékezés a Székely Himnusz és a Régi Erdélyi Himnusz eléneklésével zárult.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!