Gyertyafény ragyogta be az esztergomi bazilikát a Mindenszentek ünnepén

November elsején, Mindenszentek ünnepén Erdő Péter bíboros celebrált szentmisét az Esztergomi Bazilikában. A „lucernárium” nevű szertartás keretében lekapcsolták a bazilika lámpáit és a jelenlévők a pislákoló gyertyák fényei mellett emlékeztek a halottakra.

November első napján ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. A fontos egyházi ünnepen elhangzó evangéliumi részlet a nyolc boldogságról szólt, melyet Erdő Péter az örömhírt követő szentbeszédében is hosszasan taglalt.

„A nyolc boldogságról szóló beszéd magvát olyan mondások alkotják, amelyek mindig a boldogok szóval kezdődnek. Ezután – igen rövid formában – olyan embereket jelölnek meg, akik valamilyen szempontból szenvednek. Az egyes mondások harmadik része annak megindoklása, hogy miért boldogok ezek a világ szemében szerencsétlen emberek. Ez az indoklás pedig mindig a végső időkre, a beteljesedésre vonatkozik. Az Istentől elérkező megváltás és szabadulás ígéretére.” – mondta a bíboros.

A főpásztor arról is beszélt, hogy a Miatyánkban nem véletlen tanít minket arra Jézus, hogy kérjük: „Jöjjön el a te országod”, hiszen Isten országának elérkezése vigasztalást hoz, mert a szenvedők fájdalma az örök üdvösség lakomájának örömébe fordul.

„A nyolc boldogságban tehát Jézus szívének egyik legfőbb gondolata nyilatkozik meg, amit saját magára is alkalmaz. A földi életben átélt szenvedés és áldozat után őt magát embersége szerint is, és hűséges követőit is az Istennel való különleges közösség és az örök boldogság várja.” – tette hozzá.

A főpásztor hangsúlyozta: „Merni kell életünk súlypontját Istenbe helyezni: az ő irgalmába, igazságosságába, végső harmóniájába, ami maga a béke. Ha ilyen összefüggésben látjuk magunkat és így éljük le az életünket, akkor nem hiányzik Isten segítsége sem, akkor földi életünk vége beteljesülés lesz a számunkra, mert be tudjuk fogadni Isten boldogító szeretetét. Ebben a reményben, ebben a felismerésben kell élnünk, és akkor igazán szegények leszünk.”

Az Istentiszteletre érkező hívek gyertyákat kaptak a kezükbe a ministránsoktól, melyeket a szentmise végén meggyújtottak. A sötétbe borult bazilikában a húsvéti gyertya fénye és természetesen a kezekben lévő kis gyertyák világították be a főszékesegyházat.

(Forrás: Budapest-Esztergomi Főegyházmegye/Hídlap)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!