Irodalmi alkotásokat várnak a máriahalmi lakosoktól

Irodalmi pályázatot hirdet a Máriahalmi Szent János Apostol Plébánia és Máriahalom néhány nemes lelkű polgára a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A pályaműveket január 28. 16 óráig kell bedobni a plébánia postaládájába.

A pályázat fővédnöke: Simonyi-Molnár Balázs atya, máriahalmi plébános. Az érdeklődőknek a január 22-i Magyar kultúra napjához kapcsolódó gondolatokat, életérzéseket, tapasztalatokat kell papírra vetni. A legalább tizenöt éves máriahalmi lakosok tollából irodalmi műveket, kisebb terjedelmű írásokat, akár szabad verseket is várnak az említett témában, de a komoly és vidám szövegeket is elfogadják.

A szervezők a kiírt pályázattal azt szeretnék, ha ráirányíthatnák a figyelmet a magyar kultúrára, miközben a benyújtott pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak. Céljuk továbbá az irodalmi nyelv ápolása, ösztönzés új irodalmi művek alkotására, érzékenyítés a magyar kultúránkra.

A közlemény szerint versekkel és novellákkal is lehet pályázni: vers esetében maximum 24 sorból, novella esetében maximum 4 gépelt oldalból állhat az alkotás.

A zsűri előtt a szerzők személyét titokban tartják, ezért a pályázat jeligés. A pályaművekre csak a jeligét (művésznevet) és a kategóriát (20 év alatti vagy 20 év feletti) szabad felírni. A művek mellé külön lezárt borítékban kell mellékelni egy lapot, melyen a jelige (művésznév) mellett a szerző neve, illetve elérhetősége is szerepel. A jeligés borítékokat csak a sorrend megállapítása után nyitja fel a zsűri.

A formázási előírások a következők: a szöveget 12-es méretben Times New Roman betűtípusb4an, szimpla sorközt alkalmazva kell megírni. Egységesen 2,5 centiméteres margókat kell beállítani, a tájolásnak pedig A/4-esnek kell lennie. A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést és a szó jelentését fel kell tüntetni a mű alatt zárójelben.

Formai kötöttség nincs, de olyan pályamunkákat nem tudnak elfogadni, melyeket a NMHH vagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalmuk miatt. Vagyis, ha obszcén szavak, illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek szerepelnek benne, akkor érvénytelennek minősülnek.

A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a pályázaton saját írásaival vesz részt, melyek saját szellemi termékei, a felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát. Hozzájárul ahhoz is, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

A zsűrit Ombodi Erzsébet, Eichardt Anikó illetve Magyar Zsolt alkotja. Az eredményeket január 30-án, 15 órakor hirdetik ki a máriahalmi templomban.

(Forrás: Máriahalmi Szent János Apostol Plébánia Facebook oldala)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!