Iskolások utazásáról, gyepmesteri feladatok ellátásáról is döntöttek az esztergomi testületi ülésen

2022. április 21-én megtartotta soron következő rendes ülését Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete – írja az esztergom.hu. Többek között a Hídfutás támogatásáról és gyepmesteri feladatok ellátásáról is született döntés.

A beszámoló szerint Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, melyen rajta kívül tizenegy képviselő vett részt.

A testület elfogadta a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2021. évi beszámolóját Esztergom város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről. Ezután úgy döntöttek, hogy az esztergomi, esztergom-kertvárosi, a pilisszentléleki, búbánatvölgyi és szamárhegyi iskolások rászorultságtól függetlenül ingyenesen utazhatnak buszokkal 2022. július 1. és 2027. március 1. között.

Többek között a Duna mentén futó kerékpárút ügye is szóba került az április 21-i ülésen. Az „EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, Dömös–Szentendre, Budapest–Szentendre, Budapest–Dunakeszi, Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok)” elnevezésű kiemelt jelentőségű beruházás kapcsán döntöttek a helyi településrendezési eszközöknek módosításáról.

Szintén az EuroVelo 6-os projekthez kapcsolódva ingyenesen tulajdonba veszi az önkormányzat a Gesztenye fasor területén megújuló közvilágítási rendszert. Hozzájárultak ahhoz is, hogy a Bottyán híd alatti szakaszon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésére a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. tervei alapján megépülő zárt csapadékvíz-elvezető csatorna és a rácsos folyóka is a városvezetéshez kerüljön.

A lakossági panaszok miatt felülvizsgálták a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést: az eddigi szolgáltató nem vállalja tovább a feladatot, így indokolttá vált a szerződés megszüntetése. Ezután a pályázat nyertesével, a Pepe Trans Árufuvarozó Kft.-vel állapodtak meg a szennyvíz begyűjtéséről, így lehetőség nyílt a közszolgáltatóra vonatkozó rendelet megalkotására.

Az önkormányzat adás-vételi szerződést köt a Prímás lakóparkhoz tartozó szennyvíz-gerincvezeték Külső Bánomi úttól az Áfonyás utcán keresztül a befogadó csatornáig tartó szakasz tulajdonjogának átruházása tárgyában. Állami tulajdonba adják a Szentléleki zsilip műtárgyat az „Esztergom árvízvédelmi fejlesztése I. ütem” című KEHOP projekttel kapcsolatban.

A „Szent István tér turisztikai célú fejlesztése és Tourinform Pont létesítése az esztergomi Várhegyen” című pályázat keretében a Tourinform Ponthoz beszereztek egy konténert, amelynek bérlésére és üzemetetésére az önkormányzat az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel határozatlan időtartamra szerződést kötött. A pályázaton informatikai eszközöket is beszereztek, amelyek szintén a használatukba kerülnek, ennek megfelelően módosította a testület a bérleti-üzemeltetési szerződést

A képviselők megszavazták, hogy a Boldog Ceferino Alapítvány részére roma származású, hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása költségeinek kiegészítésére 300 ezer forintos önkormányzati támogatást nyújtsanak. A városvezetés együttműködési megállapodást köt az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesülettel a XX. Hídfutás és az Esztergomi Félmaraton sportesemények megrendezésével kapcsolatban, továbbá a programokat 5 millió forinttal támogatják.

Elvi döntés született arról, hogy az Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 2023-ban beépítheti múzeumpedagógiai foglakozásokat az óvoda fejlesztő tevékenységekbe a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesület iránymutatása alapján.

Az önkormányzat és az Esztergomi Szakképzési Centrum (ESZC) 2021. január 29-én Vagyonkezelési Szerződést kötött, amelynek értelmében az önkormányzat vagyonkezelésbe adta az ESZC-nek azt a 4100 négyzetméteres, saját tulajdonában lévő területet, amelyen a Fürdő Szálló található. Az önkormányzat az ingatlant is érintően telekalakítást hajtott végre, emiatt módosítani kell a szerződést, hiszen változik az ingatlan helyrajzi száma és területe.

 Kezdeményezte a testület, hogy az önkormányzathoz kerüljön két, jelenleg állami tulajdonú Gőzhajó utcai ingatlan, melyek 1934, illetve 1826 négyzetmétert tesznek ki. A városvezetés szabadidő parkot és parkolót alakítana ki a helyszínen. Az önkormányzat a Fürdő Szállót érintő, illetve a Prímás-szigeten lévő további két ingatlan tekintetében sem él elővásárlási jogával.

Esztergom Város Önkormányzata, a BMSK Zrt., az Esztergom Birkózó Sportegyesület és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskola Főhatósága között 2020. március 13. napján együttműködési megállapodás jött létre a Wesselényi u. 40-42. szám alatt található Ingatlanon az „Esztergomi BSE meglévő épületrész átépítésével” beruházás BMSK általi megvalósítása tárgyában. A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása 2022.03.16. napján hiba és hiánymentesen lezárult. A beruházás I. ütem pénzügyi átadás-átvételéről, jogátruházásról, fenntartásról és üzemeltetésről szóló megállapodást a testület elfogadta.

A gyepmesteri, ebrendészeti feladatokat Esztergomban jelenleg a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány látja el, a szerződési viszont április 24-én lejár. A testület úgy döntött, hogy a gyepmesteri tevékenységek ellátására feladatellátási szerződést köt a Bogáncs Alapítvánnyal 1 év határozott időtartamra, havi bruttó 1 millió forint összegben. Egyúttal a Csapási dűlő 0362/2 hrsz.-ú ingatlant a rajta található ingóságokkal 1 év határozott időtartamra a Bogáncs Alapítvány részére, ingyenes vagyonkezelésbe adja a gyepmesteri tevékenységek ellátására.

(Forrás és kép: esztergom.hu)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!