Piac működéséről szóló rendelet megalkotásáról is döntöttek az esztergomi képviselők

2022. október 20-án megtartotta soron következő testületi ülését az esztergomi képviselő-testület, melyen a városi szoborkatalógus módosításáról, és a hivatal idei igazgatási szünetének elrendeléséről is döntöttek.

Dr. Alberti Péter alpolgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 11 képviselő és Steindl Balázs alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Hernádi Ádám polgármester, illetve Cserép János és dr. Révfalvi Gergely képviselő. A képviselők a meghívóban szereplő napirendet egyhangúlag elfogadták.

A képviselő-testület az első napirendi pontban javasolta az esztergomi piac működéséről és üzemeltetéséről szóló rendelet megalkotását. Pályázat keretében az Esztergom, 19381 helyrajzi számú ingatlanon új, a lakossági, vásárlói igényeket kielégíteni képes városi piac jön létre. Az újonnan elkészülő épületek és infrastruktúra mellett Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendelet alkotásával kívánja szabályozni a városi piac működését.

Ezután a képviselők 12 igen szavazattal döntöttek az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének elrendeléséről, melyben biztosítani lehet a Hivatal munkatársai részére a karácsonyi időszak alatt (karácsony és újév között) a családok meghitt együttlétének lehetővé tételét, valamint a munkatársak feltöltődését.

A harmadik napirendi pontban a Testület úgy döntött, hogy módosítja az Esztergom Megyei Jogú Város Szoborkatalógusát.

Farkas Gábor megyei rendőrfőkapitány, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos úr kérelmére a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján módosításra került.

Ezt követően a Testület döntött az Esztergom, 16402 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Gőzhajó utcában található ingatlan megvásárlásáról.

Az Önkormányzat versenytárgyalást hirdetett a Géza fejedelem utcában található az Esztergom belterület, 21156/1, valamint a 21156/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítésére. A versenytárgyalásra nem került sor, mivel az ingatlanokra egy pályázat sem érkezett.

Az utolsó nyílt napirendi pontban a képviselő-testület döntött Holop Árpád és Holop Árpádné elbirtoklás jogcímén való tulajdonszerzéséről, valamint az Esztergom, 17473 hrsz-ú társasház alapító okiratának módosításáról. A házaspár osztatlan közös tulajdonát képezi az Esztergom, 17473/A/5 és 17473/A/6 helyrajzi számú tulajdoni egység, amelynek alapterülete elbirtoklás jogcímen 6 négyzetméterrel megnövekedett a korábbi állapothoz képest.

Ezután zárt ülésen tárgyalták a következő napirendi pontokat:

Döntés a „Pro Urbe Esztergom” kitüntetés adományozásáról

Beszámoló az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

(Forrás és kép: esztergom.hu)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!