Testületi ülést tartottak Esztergomban

2022. december 15-én tartotta meg munkaterv szerinti soron következő rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete - írja az esztergom.hu. Döntés született a köztisztviselők, illetve a polgármesteri illetményről, illetve az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány támogatásáról is.

Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 12 képviselő, a polgármester és Steindl Balázs alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen dr. Révfalvi Gergely és Cserép János képviselő.

A képviselők a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül három sürgősségi indítványt vetek fel a tárgysorba: „Döntés az Esztergom, Gőzhajó utca burkolat felújítása – Helischer József út – Zöld parkoló közötti szakaszán aknafedlapok szintbehelyezésével”, „Lezáró döntés „Az esztergomi piac üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárásban” és a „Döntés Esztergom Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról” tárgyú napirendi pontokat.

Ezután a képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét módosították. A rendelet megalkotásával kerül meghatározásra az önkormányzat által fenntartott bölcsődében és óvodákban, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben az intézményi gyermekétkeztetést, mint szolgáltatást igénybe vevő családok által fizetendő térítési díj. A módosítás 12 igen 1 nem ellenében elfogadásra került.

A következő napirendi pontban az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletet 4. § (7) bekezdését módosították. „A képviselő-testület köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig 55.000 Ft összegben határozza meg.”

A harmadik napirendi pontban a képviselő-testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet. A rendelet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő szabályokat, valamint ezek kiegészítését és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza.

A negyedik napirendi pontban a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a 2023. évi munkatervet.

Ezt követően döntöttek a polgármester illetményének megállapításáról. Hernádi Ádám érintettség okán kérte a szavazásból történő kizárását, ezt követően 11 igen 1 tartózkodással fogadta el azt a képviselő-testület.

A hatodik napirendi pontban a képviselő-testület javasolta Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testülete bizottságainak összetételében történő változtatását. A törvényi előírások figyelembevételével lefolytatott egyeztetések alapján kialakult a bizottsági munkában részt vevők köre, valamint az Esztergom-kertváros Településrészi Önkormányzata összetétele.

A képviselő-testület 11 igen, 2 tartózkodással döntött a postai szolgáltatóhelyek visszanyitásáról. Esztergomi közigazgatási területén 2023. január 2-án újra nyitásra kerül Esztergom 1. számú és Esztergom 3. számú postája.

Ezt követően módosításra került Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testülete fenntartásában lévő kulturális intézmények alapító okiratai.

A kilencedik napirendi pontban döntött a képviselő-testület a Máltai játszótér 2023. évi üzemeltetéséről és az üzemeltető Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány támogatásáról. Az Alapítvány vállalja a játszótér üzemeltetését nyitvatartási időben, rendszeresen visszatérő és alkalmankénti programokat szervez, biztosítja a program szervezőket, a szakmai hátteret, üzemelteti a Facebook oldalt, és a programokhoz plakátot és reklámot készít.

A következőkben Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási szerződés módosításáról döntöttek. Farkas Gábor megyei rendőrfőkapitány, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos 2022. november 28. napján kérelmet nyújtott be a támogatás felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására.

Ezután döntött a képviselő-testület a testvérvárosi együttműködési megállapodás megkötéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal.

A képviselő-testület 12 igen és 1 tartózkodással döntött az Aquasziget Élményfürdő belépőjegyeinek módosításáról. 2023. január 01. napjától, a nyári szezonon kívül, a hétköznapokra szóló belépőjegy árak változatlanok maradnak, a hétvégére és ünnepnapokra szóló belépőjegy árak azonban átlagosan 25 %-kal kerülnek megemelésre.

A Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon jelenleg használatában lévő kisállat hamvasztó berendezésének használata nem biztonságos, az eszköz megvásárlásához kérte az önkormányzatot, hogy támogassa 2.500.000 Ft-tal, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

A képviselő-testület a Forrás rádióval kötendő megállapodásról úgy döntött, hogy a rádió az önkormányzati eseménynaptárban jelzett programokról rendszeresen tudósítson, Esztergom Megyei Jogú Városát turisztikai szempontból népszerűsíti és reklámozza.

A tizenötödik napirendi pontban a képviselő-testület döntött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatásáról, valamint a Közszolgáltatási szerződés módosításáról. A jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel az önkormányzat nem tudja 100%-ban finanszírozni. Realizálva az igényt és a költséghatékonyságot a 2023. évre vonatkozóan 33.077.980 forinttal támogatja az Egyesületet.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal döntött a Helyi Esélyegyenlőség Program felülvizsgálatáról. Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.

Ezt követően a Kolping Katolikus Szakiskola tulajdonában lévő helyiség bérleti szerződésének módosításáról döntött a testület.

A következő, S-01-es napirendi pontban 12 igen 1 tartózkodás mellett döntött a testület a Gőzhajó utca burkolatának felújításáról a Helischer József út – Zöld parkoló közötti szakaszán aknafedlapok szintbehelyezésével.

Az S-02-es sürgősségi indítvány elfogadásával a képviselő-testület úgy döntött, hogy a piac üzemeltetésére Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést köt az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos véleményezési szakasz lezárásáról döntöttek a képviselők.

Ezután zárt ülésen tárgyalták az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyeket, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítását.

(Forrás és kép: esztergom.hu)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!